Informacje o normach prawnych


 
 

 

I. ISO 13855 pkt. 5.2 " Wydajność systemu zatrzymania (ogólna)"

 

"(...) Ogólna wydajnośc systemu hamowania/zatrzymania jest zasadniczą cechą lokalizacji urządzenia ochronnego. Wszelkie odchylenia od czasu zatrzymania maszyny są brane pod uwagę podczas oceny. W przypadku, gdy czas zatrzymania może ulec pogorszeniu w okresie eksploatacji urządzenia, należy podjąć środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia prawidłowej wydajności systemu hamowania/zatrzymania (...)."
"(...) kontrole, charakter i częstotliwość powinny być określone w instrukcji (...)."

 

II. ISO 13855 Załącznik D

 

III. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. - dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) Artykuł 5 " Kontrola sprzętu roboczeg."

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.